Proponujemy kontrole obiektów budowlanych.

Kontrole wykonujemy w obiektach, które wymagają okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej zgodnie z art. 62 Ustawy prawa budowlanego.

Na inspekcje techniczne obiektów składają się działania takie jak: kontrola elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne, sprawdzenie stanu urządzeń służących ochronie środowiska, kontrola instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, a także wiele innych.

Specjalnością firmy BUD – EXPERT są kompleksowe i fachowe przeglądy budynków i nadzory budowlane. W naszej ofercie znajdują się także profesjonalnie wykonane pomiary elektryczne oraz przeglądy kominiarskie i gazowe. Decydując się na skorzystanie z naszych usług, zyskują Państwo pewność współpracy z solidnym i zaufanym partnerem.

Przeglady budynkow

 

Zarządcom i właścicielom budynków, które zgodnie z art. 62 Ustawy prawa budowlanego, wymagają okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej, proponujemy kompleksowe przeglądy obiektów budowlanych.

Zakres kontroli Podgląd roczny Przegląd pięcioletni
Elementy budynków i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu ☑️ ☑️
Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska ☑️ ☑️
Instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) ☑️ ☑️
Przydatności do użytkowania, estetyki obiektu oraz jego otoczenia   ☑️
Instalacja elektryczna i odgromowa w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony   ☑️

Przeglądy techniczne budynków potwierdzane są stosownym protokołem. Protokół ten może zawierać następujące informacje:

 • opis zastanych usterek, udokumentowany fotografiami
 • określenie stopnia zużycia lub uszkodzenia badanych elementów i instalacji
 • proponowane prace remontowe
 • wytyczne związane z dalszym użytkowaniem poszczególnych instalacji oraz całego obiektu

Przeglądy obiektów budowlanych wykonujemy fachowo i na bardzo wysokim poziomie. Jakość tych usług przekłada się na bezpieczeństwo oraz znakomite standardy mieszkaniowe kontrolowanych przez nas obiektów. Dokładamy wszelkich starań, aby przeglądy techniczne budynków, których się podejmujemy, były pod każdym względem zgodne z normami.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego zobligowany jest do wykonywania okresowych kontroli stanu technicznego. Nasza firma przeprowadza półroczne, roczne i pięcioletnie przeglądy obiektów budowlanych, oferując profesjonalizm i kompleksowość swoich usług.

Kontrole roczne

Roczne przeglądy budowlane są wykonywane w zakresie:

 1. Elementy budynku, budowli i instalacji narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu (pokrycie dachowe, elewacja, mury, konstrukcja obiektu i dachu itp.).
 2. Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, separatory tłuszczy i ropopochodne, itp.
 3. Instalacja gazowa (badanie szczelności).
 4. Przewody kominowe (dymowe i spalinowe), wentylacja grawitacyjna (przegląd kominiarski), wentylacja mechaniczna.

Podczas rocznych przeglądów okresowych obiektów budowlanych , kontroli poddawane są następujące elementy:

 • Fundament,
 • Ściany zewnętrzne i wewnętrzne,
 • Stropy,
 • Klatki schodowe, schody zewnętrzne i pochylnie,
 • Podłogi i posadzki,
 • Konstrukcje dachów,
 • Kominy,
 • Obróbki blacharskie,
 • Pod konstrukcje urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,
 • Elewacje oraz elementy ścian zewnętrznych,
 • Okna,
 • Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne,
 • Pokrycie dachów i ich odwodnienie,
 • Klimatyzacji,
 • Kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 • Separatory tłuszczy i substancji ropopochodnych,
 • Elementy odwodnienia terenów przyległych,
 • Instalacje centralnego ogrzewania,
 • Instalacje ciepłej i zimnej wody,
 • Kotłownie,
 • Węzły cieplne,
 • Instalacje przeciw pożarowe,
 • Urządzenia chroniące przed hałasem,
 • Instalacje wentylacji mechanicznej,
 • Przewody wentylacji grawitacyjnej,
 • Instalacje odgromowe.

Kontrole pięcioletnie

Pięcioletnie przeglądy budowlane wykonywane są w zakresie przeglądów rocznych jednak są rozbudowane o:

 1. Przydatność do użytkowania, i ocenę estetyki obiektu oraz otoczenia.
 2. Pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Kontrola ma na celu ocenę i skontrolowanie poszczególnych elementów i instalacji obiektów, aby zapewnić ich użytkownikom pełne bezpieczeństwo w trakcie codziennego użytkowania, jak również w perspektywie zróżnicowanych warunków pogodowych, jak burze, silne wiatry, intensywne opady czy osuwiska ziemi, które mogą stanowić zagrożenie zarówno dla zdrowia człowieka, jak i posiadanego mienia.

Kontrole półroczne

Półroczne przeglądy budowlane należy przeprowadzić w terminach do 31 maja i do 30 listopada dla wszystkich obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu powyżej 1000 m2 Przeglądy półroczne należy przeprowadzać w zakresie przeglądów rocznych.

Kompetencje inżynierów

Przeglądy budowlane przeprowadzane są przez osoby, posiadające niezbędne uprawnienia budowlane oraz duże doświadczenie zawodowe. Inżynierowie są członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadają aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby. Dodatkowo inżynierowie odbyli stosowne kursy w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych i posiadają stosowne uprawnienia (uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe elektryczne, gazowe, urządzeń grzewcze i chłodniczych) Posiadając niezbędne kwalifikacje, świadczymy dla Państwa kompleksowe usługi na najwyższym poziomie służąc fachową pomocą i doradztwem. Wszystkie nasze działania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Koszt przeglądów budowlanych

Każdy obiekt podlega indywidualnej wycenie. Cena uzależniona jest od wielkości obiektu, urządzeń w nim zainstalowanych oraz ilości obiektów.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą firmą i skorzystania z profesjonalnych usług w konkurencyjnych cenach.