DLACZEGO REGULARNE CZYSZCZENIE KOMINA JEST WAŻNE?

Okresową kontrolę przewodów dymowych i spalinowych przeprowadza się co najmniej raz w roku, jednak w zależności od stopnia użytkowania i zastosowanego paliwa czyszczenie komina może odbywać się dwa razy (w przypadku przewodów spalinowych – gazowych i olejowych) bądź też cztery razy w roku (w przypadku pieców opalanych paliwem stałym – węglem i drewnem). Czytaj więcej...

 

DLACZEGO NALEŻY PODEJMOWAĆ REGULARNE PRZEGLĄDY INSTALACJI GAZOWEJ?

Regularny przegląd instalacji gazowej (wraz z przewodami dymowymi/spalinowymi i wentylacyjnymi) gwarantuje bezpieczeństwo domostwa: Nie wszyscy jesteśmy świadomi faktu, że rozszczelnione i nieprzepustowe przewody urządzeń mogą w rezultacie przyczynić się do szybkiego rozprzestrzeniania się w mieszkaniu trujących oparów i co za tym idzie do niekontrolowanego wybuchu. Czytaj więcej...

 

JAK CZĘSTO TRZEBA SPRAWDZAĆ STAN TECHNICZNY BUDYNKU?

Prawo budowlane nakłada na właściciela lub zarządcę obowiązek poddawania obiektów budowlanych okresowym kontrolom stanu technicznego. Jeżeli natomiast tego rodzaju przegląd wykaże usterki mogące potencjalnie stanowić zagrożenie dla osób lub mienia, osoby te zobowiązane są do wykonania niezwłocznych prac naprawczych. Czytaj więcej...